Thông tin thanh toán Các hình thức thanh toán hết sức linh hoạt cho khách hàng. Quý khách thanh toán tại nhà hoặc thanh toán qua chuyển khoản vào một trong hai tài khoản đại diện hợp pháp của chúng tôi.

Ngân hàng
Chủ TK:
Số tài khoản:
Nội dung: Thanh toán tiền hàng…

Hoặc:

Ngân hàng
Chủ TK:
Số tài khoản:
Nội dung: Thanh toán tiền hàng